ŠANCE Islands

small print

Contact Information

Organizer

Rozvojové a poradenské centrum VŠE / Development and Counselling Centre of the Prague University of Economics and Business

Nám. Winstona Churchilla 4

Praha

130 00

Czechia

Data Protection Contact

Rozvojové a poradenské centrum VŠE / Development and Counselling Centre of the Prague University of Economics and Business

Nám. Winstona Churchilla 4

Praha

130 00

Czechia

Consent Statement

Statement

Odesláním této objednávky souhlasím s podmínkami organizátora.

Event Terms & Conditions

Summary

Všechny vstupenky vydané na akci jsou určené pouze pro jmenovaného účastníka. Časový plán a program se může kdykoli změnit a není garantován. Obtěžování vystavujících, účastníků nebo zaměstnanců akce nebude v žádné formě tolerováno. All tickets issued for the event are valid for the named attendee only. The schedule and lineup are subject to change at any time and are not guaranteed. Harassment of event exhibitors, participants, or staff will not be tolerated in any form.

Full Terms & Conditions

** Vstupenky ** Všechny vstupenky vydané na akci jsou určené pouze pro jmenovaného účastníka a nelze je sdílet během akce.

** Časový plán a program ** Časový plán a program se může kdykoli změnit a není garantován. O všech změnách Vás však budeme co nejdříve informovat. Organizátor akce nezodpovídá za jakékoliv technické problémy nebo nedostupnost aplikace třetích stran používané v souvislosti s programem virtuální reality.

** Kodex chování ** Obtěžování vystavujících, účastníků nebo zaměstnanců akce nebude v žádné formě tolerováno. Každý účastník zapojený do těchto aktivit může být podle uvážení organizátorů akce sankcionován nebo vyloučen z akce bez náhrady.

Jednoduše na sebe buďte milí a užijte si akci.

Tickets All tickets issued for the event are valid for the named attendee only and can­not be shared during the event.

Schedule and Lineup The schedule and lineup are subject to change at any time and are not guaranteed. However, we will inform you about any changes as soon as possible. The event organizer is not responsible for any technical problems or unavailability of third party applications used in connection with the virtual reality program.

Code of Conduct Harassment of event speakers, participants, or staff will not be tolerated in any form. Any participant engaging in these activities may be sanctioned or expelled from the event without a refund, at the discretion of the event organizers.

Simply, be nice to each other and enjoy the event.

Event Privacy Policy

Summary

Toto shrnutí popisuje, jak spravujeme osobní údaje. Naše zásady ochrany osobních údajů poskytují více informací o tom, jak nakládáme s osobními údaji a o našich povinnostech podle zákona o ochraně osobních údajů. Součástí toho je i popis, kde jsou informace o osobních údajích, které o Vás máme, uloženy pro případnou žádost o jejich úpravu. Tyto zásady jsou k dispozici na našich webových stránkách. This summary outlines how we manage personal information. Our Privacy Policy provides more information about how we deal with personal information and our obligations under the Privacy Act, including how you can access, or ask us to correct, personal information we hold about you. The Policy is available from our website.

Full Privacy Policy

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou Vysoké školy ekonomické v Praze je respektovat Vaše soukromí a dodržovat veškeré příslušné zákony a předpisy týkající se jakýchkoli osobních údajů, které o Vás můžeme shromažďovat, a to i na našich webových stránkách, https://ti.to/vse/sance-islands a dalších webech, které vlastníme a provozujeme.

Tato zásada je účinná od 28. března 2021 a byla naposledy aktualizována 31. března 2021.

Shromažďované informace

Informace, které shromažďujeme, zahrnují jak informace, které nám vědomě a aktivně poskytujete při používání nebo účasti v některé z našich služeb a propagačních akcí, tak veškeré informace automaticky zasílané Vašimi zařízeními v průběhu přístupu k našim produktům a službám.

Protokolovací údaje

Když navštívíte náš web, mohou naše servery automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované Vaším webovým prohlížečem. Může zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) Vašeho zařízení, typ a verzi Vašeho prohlížeče, stránky, které navštívíte, čas a datum Vaší návštěvy, čas strávený na každé stránce, další podrobnosti o Vaší návštěvě a technické podrobnosti, které se vyskytují ve spojení s případnými chybami, se kterými se můžete setkat.

Uvědomte si, že i když tyto informace nemusí být osobně identifikovatelné samy o sobě, je možné je kombinovat s jinými údaji k osobní identifikaci jednotlivých osob.

Zároveň berete na vědomí, že naše organizace může během veletrhu pořizovat obrazové a zvukové záznamy pro osobní účely.

Osobní informace

Můžeme požádat o osobní údaje, které mohou zahrnovat jednu nebo více z následujících možností: - Jméno - E-mail

Oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, pouze pokud k tomu máme oprávněný důvod. V takovém případě shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou přiměřeně nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.

Shromažďování a používání informací

Můžeme od Vás shromažďovat osobní údaje, když na našem webu provedete některý z následujících úkonů: - Přihlasíte se k odběru našich novinek prostřednictvím e-mailu nebo kanálů sociálních médií - Pro přístup k našemu obsahu použijte mobilní zařízení nebo webový prohlížeč - Kontaktujete nás prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo jiných podobných technologií - Zmíníte se o nás na sociálních médiích

Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely: - kontaktovat a komunikovat s Vámi - pro analytiku, průzkum trhu a rozvoj podnikání, včetně provozu a vylepšení našeho webu, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií - žádost o zaměstnání

Uvědomte si, že můžeme kombinovat informace, které o Vás shromažďujeme, s obecnými informacemi nebo výzkumnými údaji, které získáváme z jiných důvěryhodných zdrojů.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Když shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, a zatímco tyto informace uchováváme, budeme je chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.

I když se budeme snažit chránit osobní údaje, které nám poskytnete, doporučujeme, aby žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání nebyl stoprocentně bezpečný a nikdo nemůže zaručit absolutní zabezpečení dat. Budeme dodržovat zákony, které se na nás vztahují, pokud jde o jakékoli porušení ochrany údajů.

Jste zodpovědní za výběr jakéhokoli hesla a jeho celkovou sílu zabezpečení zajišťující bezpečnost Vašich vlastních informací v mezích našich služeb.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let. Toto časové období může záviset na tom, k čemu používáme Vaše informace, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje již nebudou požadovány, odstraníme je nebo anonymizujeme odstraněním všech údajů, které Vás identifikují.

Je-li to však nutné, můžeme Vaše osobní údaje uchovat pro účely dodržování zákonných, účetních nebo oznamovacích povinností nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Soukromí dětí

Nezaměřujeme žádné z našich produktů nebo služeb přímo na děti do 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje o dětech do 13 let.

Mezinárodní převody osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ukládány a / nebo zpracovávány tam, kde my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran udržují zařízení. Uvědomte si, že umístění, do kterého ukládáme, zpracováváme nebo přenášíme Vaše osobní údaje, nemusí mít stejné zákony o ochraně údajů jako země, ve které jste původně poskytli informace. Pokud předáme Vaše osobní údaje třetím stranám v jiných zemích: (i) provedeme tyto převody v souladu s požadavky platných zákonů; a (ii) budeme chránit přenesené osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva a kontrola Vašich osobních údajů

Vždy si vyhrazujete právo neposkytnout nám osobní údaje s vědomím, že Váš přístup na akci bude omezen. Nebudeme Vás diskriminovat za uplatnění jakéhokoli z Vašich práv na Vaše osobní údaje. Pokud nám poskytnete osobní údaje, berete na vědomí, že je budeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Vyhrazujete si právo požadovat podrobnosti veškerých osobních údajů, které o Vás máme.

Pokud o Vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou poskytující osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas takové osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

Pokud jste již dříve souhlasili s používáním Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete to kdykoli změnit. Poskytneme Vám možnost odhlásit se z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z komunikace. Uvědomte si, že od Vás možná budeme muset požadovat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit Vaši totožnost.

Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o Vás máme, jsou nepřesné, neaktuální, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás pomocí podrobností uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Podnikneme přiměřené kroky k opravě veškerých informací, které budou shledány nepřesnými, neúplnými, zavádějícími nebo zastaralými.

Pokud si myslíte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně osobních údajů a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených podrobností a poskytněte nám veškeré podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně Vám odpovíme a uvedeme výsledek našeho vyšetřování a kroky, které podnikneme k vyřízení Vaší stížnosti. Máte také právo obrátit se v souvislosti s Vaší stížností na regulační orgán nebo orgán pro ochranu údajů.

Nezodpovídáme za technické problémy na straně uživatele.

Používání cookies

„Cookies“ používáme ke shromažďování informací o Vás a Vaší aktivitě na našem webu. Cookie je malý kousek dat, který náš web ukládá do Vašeho počítače a k němuž přistupuje pokaždé, když ho navštívíte, abychom pochopili, jak používáte náš web. To nám pomáhá poskytovat Vám obsah na základě preferencí, které jste zadali.

Limity ochrany osobních údajů

Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které nejsou provozovány námi. Uvědomte si, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktualizace našich obchodních procesů, aktuální přijatelné postupy nebo legislativní nebo regulační změny. Pokud se rozhodneme změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, změny zde zveřejníme na stejném odkazu, kterým tyto zásady ochrany osobních údajů zpřístupňujete.

Pokud to vyžaduje zákon, získáme Vaše svolení nebo Vám dáme příležitost přihlásit se nebo případně odhlásit jakékoli nové použití Vašich osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se Vašeho soukromí nás můžete kontaktovat pomocí následujících údajů:

Rozvojové a poradenské centrum Vysoké školy ekonomické v Praze

https://rpc.vse.cz/


Your privacy is important to us. It is Prague University of Economics and Business' policy to respect your privacy and comply with any applicable law and regulation regarding any personal information we may collect about you, including across our website, https://ti.to/vse/sance-islands, and other sites we own and operate.

This policy is effective as of 28 March 2021 and was last updated on 28 March 2021.

Information We Collect

Information we collect includes both information you knowingly and actively provide us when using or participating in any of our services and promotions, and any information automatically sent by your devices in the course of accessing our products and services.

Log Data

When you visit our website, our servers may automatically log the standard data provided by your web browser. It may include your device’s Internet Protocol (IP) address, your browser type and version, the pages you visit, the time and date of your visit, the time spent on each page, other details about your visit, and technical details that occur in conjunction with any errors you may encounter.

Please be aware that while this information may not be personally identifying by itself, it may be possible to combine it with other data to personally identify individual persons.

At the same time, you acknowledge that our organization may take video and audio recordings for personal purposes during the fair.

Personal Information

We may ask for personal information which may include one or more of the following: - Name - Email

Legitimate Reasons for Processing Your Personal Information

We only collect and use your personal information when we have a legitimate reason for doing so. In which instance, we only collect personal information that is reasonably necessary to provide our services to you.

Collection and Use of Information

We may collect personal information from you when you do any of the following on our website: - Sign up to receive updates from us via email or social media channels - Use a mobile device or web browser to access our content - Contact us via email, social media, or on any similar technologies - When you mention us on social media

We may collect, hold, use, and disclose information for the following purposes, and personal information will not be further processed in a manner that is incompatible with these purposes: - to contact and communicate with you - for analytics, market research, and business development, including to operate and improve our website, associated applications, and associated social media platforms - to consider your employment application

Please be aware that we may combine information we collect about you with general information or research data we receive from other trusted sources.

Security of Your Personal Information

When we collect and process personal information, and while we retain this information, we will protect it within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use, or modification.

Although we will do our best to protect the personal information you provide to us, we advise that no method of electronic transmission or storage is 100% secure, and no one can guarantee absolute data security. We will comply with laws applicable to us in respect of any data breach.

You are responsible for selecting any password and its overall security strength, ensuring the security of your own information within the bounds of our services.

How Long We Keep Your Personal Information

We keep your personal information for 5 years. This time period may depend on what we are using your information for, in accordance with this privacy policy. If your personal information is no longer required, we will delete it or make it anonymous by removing all details that identify you.

However, if necessary, we may retain your personal information for our compliance with a legal, accounting, or reporting obligation or for archiving purposes in the public interest, scientific, or historical research purposes or statistical purposes.

Children’s Privacy

We do not aim any of our products or services directly at children under the age of 13, and we do not knowingly collect personal information about children under 13.

International Transfers of Personal Information

The personal information we collect is stored and/or processed where we or our partners, affiliates, and third-party providers maintain facilities. Please be aware that the locations to which we store, process, or transfer your personal information may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. If we transfer your personal information to third parties in other countries: (i) we will perform those transfers in accordance with the requirements of applicable law; and (ii) we will protect the transferred personal information in accordance with this privacy policy.

Your Rights and Controlling Your Personal Information

You always retain the right to withhold personal information from us, with the understanding that your experience of our event may be affected. We will not discriminate against you for exercising any of your rights over your personal information. If you do provide us with personal information you understand that we will collect, hold, use and disclose it in accordance with this privacy policy. You retain the right to request details of any personal information we hold about you.

If we receive personal information about you from a third party, we will protect it as set out in this privacy policy. If you are a third party providing personal information about somebody else, you represent and warrant that you have such a person’s consent to provide the personal information to us.

If you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time. We will provide you with the ability to unsubscribe from our email database or opt-out of communications. Please be aware we may need to request specific information from you to help us confirm your identity.

If you believe that any information we hold about you is inaccurate, out of date, incomplete, irrelevant, or misleading, please contact us using the details provided in this privacy policy. We will take reasonable steps to correct any information found to be inaccurate, incomplete, misleading, or out of date.

If you believe that we have breached a relevant data protection law and wish to make a complaint, please contact us using the details below and provide us with full details of the alleged breach. We will promptly investigate your complaint and respond to you, in writing, setting out the outcome of our investigation and the steps we will take to deal with your complaint. You also have the right to contact a regulatory body or data protection authority in relation to your complaint.

We are not responsible for technical problems on the part of the user.

Use of Cookies

We use “cookies” to collect information about you and your activity across our site. A cookie is a small piece of data that our website stores on your computer, and accesses each time you visit, so we can understand how you use our site. This helps us serve you content based on the preferences you have specified.

Limits of Our Policy

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and policies of those sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy practices.

Changes to This Policy

At our discretion, we may change our privacy policy to reflect updates to our business processes, current acceptable practices, or legislative or regulatory changes. If we decide to change this privacy policy, we will post the changes here at the same link by which you are accessing this privacy policy.

If required by law, we will get your permission or give you the opportunity to opt in to or opt-out of, as applicable, any new uses of your personal information.

Contact Us

For any questions or concerns regarding your privacy, you may contact us using the following details:

Development and Counselling Centre of the Prague University of Economics and Business

https://rpc.vse.cz/english/

Event Data Retention Policy

Duration

Po dobu 5 let / For 5 years

Description

Data budou uchovávána po dobu 5 let. / The data will be kept for 5 years.